Jesteśmy biurem nieruchomości z 13-letnim stażem, prowadzącym działalność od 2009 roku, z siedzibą w Miasteczku Wilanów, Warszawa. Aktywnie i skutecznie pomagamy naszym klientom w sprzedaży, kupnie i wynajmie nieruchomości.


Każdy z naszych agentów, jako Twój Osobisty Agent nieruchomości, zapewnia proaktywny marketing, dzięki czemu Twoja nieruchomość jest lepiej pozycjonowana i sprzedaje/wynajmuje się szybciej. Nasze oferty są promowane na najważniejszych portalach internetowych oraz w systemie wymiany ofert dostępnym jedynie dla biur nieruchomości. Poza standardowym banerem, większość ofert posiada także profesjonalnie wykonane sesje zdjęciowe i/lub wirtualne wizyty. W naszej pracy, w zależności od rodzaju nieruchomości, wykorzystujemy też coraz częściej drony. Agenci dodatkowo promują swoje oferty nieruchomości w mediach społecznościowych i za pomocą ulotek, newsletterów oraz tzw. 'domów otwartych'.

Przy sprzedaży i wynajmie zapraszamy do współpracy na zasadzie umowy ekskluzywnej (tj. z klauzulą wyłączności). Po podpisaniu umowy pośrednictwa reprezentujemy tylko Ciebie. Jesteśmy z Tobą podczas całego procesu transakcyjnego - dbając, bez konfliktu interesów, wyłącznie o Twoje interesy - od początku do końca. Współpracujemy z wieloma partnerami (prawnikami, notariuszami, doradcami kredytowymi, fotografami, home stagerami, firmami remontowymi czy przeprowadzkowymi). Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowy serwis nawet w najbardziej skomplikowanych transakcjach.

W 2019 roku zajęliśmy 1. miejsce w Polsce (czyli i 1. miejsce w Warszawie) wśród wszystkich 30 biur sieci RE/MAX, której jeszcze wtedy byliśmy częścią, co oznacza, że nasi agenci po raz kolejny byli najlepszym zespołem sprzedażowym roku.

W dniu 1 lutego 2021 roku zdecydowaliśmy się działać lokalnie, pod własną marką.

Nasze wcześniejsze osiągnięcia:

- biuro nr 1 w Polsce w 2019 r.
- biuro nr 2 w Polsce Centralno-Północnej w 2016 r.
- biuro nr 3 w Polsce w 2015 r.
- biuro nr 1 w Polsce Centralno-Północnej w 2015 r.
- biuro nr 1 w Polsce w 2014 r.
- biuro nr 1 w Polsce w 2013 r.
- biuro nr 2 w Polsce w 2012 r.
- biuro nr 1 w Polsce w 2011 r.
- biuro nr 1 w Polsce Centralnej w 2010 r.


We are a real estate agency with 12 years of experience, operating since 2009, based in Miasteczko Wilanów, Warsaw. We actively and effectively help our clients buy, sell and rent real estate.

Each of our agents, as your Personal Real Estate Agent, provides proactive marketing, thanks to which your property is better positioned and sells/rents faster. Our listings are promoted on all major internet portals and in the multiple listing service available only to real estate brokerages. In addition to the standard ‘For Sale’ sign/banner, most listings have professionally prepared photo sessions and/or virtual visits. Our agents also promote their listings through flyers, newsletters and 'open houses'.

When selling and renting properties, we invite customers to work with us based on an exclusive listing agreement (i.e. agreement with exclusivity clause). When you hire one of our agents, we represent only yourself. We are with you throughout the entire transaction process - taking care, without any conflict of interest, only of your needs and expectations - from the beginning to the end. We work with many partners (lawyers, notaries, mortgage brokers, photographers, home stagers, renovation and relocation companies, etc.). As a result, we are able to provide comprehensive services even in the most complex transactions.

In 2019, we ranked nr 1 in Poland (i.e. nr 1 in Warsaw) among all 30 offices in the RE/MAX network, which we were still part of at that time, which means that our agents were once again the best sales team of the year.
On February 1, 2021 we decided to operate locally, under our own brand.

Our previous achievements:
- office no. 1 in Poland in 2019
- office no. 2 in Poland East-Central and North-West in 2016
- office no. 3 in Poland in 2015
- office no. 1 in Poland East-Central and North-West in 2015
- office no. 1 in Poland in 2014
- office no. 1 in Poland in 2013
- office no. 2 in Poland in 2012
- office no. 1 in Poland in 2011
- office no. 1 in East-Central Poland in 2010